Организират се  индивидуални или групови, лекционни и практически курсове на теми:

– протезиране върху имплантати
– дентална фотография
– оклузия
– естетично протезиране
pretty_spiral_fractal_png_by_gravitymoves-d9u3kp8

Консултации на колеги по трудни клинични случаи.

Фото и видео заснемане за нуждите на:

/докторантури, кандидатстване за работа в чужбина, монографии, презентации, публикации/

К У Р С О В Е

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Анатомически детерминанти в имплантологията

Планиране и разчитане на скенер и ЯМР

Временни конструкции

Дигитална имплантология

Хирургичен протокол

Протетичен протокол

Мениджмънт на меки тъкани

Оклузия върху импланти

ЕСТЕТИЧНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Дизайн на усмивка

Временни конструкции

Препарация за керамични корони и фасети

Перфектен класически отпечатък

Дигитален отпечатък

КАД КАМ

Циментиране

Цветове и определяне на ефекти

Оклузия

Лицева дъга и артикулатори

Шини и шинираща терапия

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Технически аспекти

Експозиция

Апарати

Обективи

Баланс на бяло

Светлина

Стандарти

Арт фотография

Портретна фотография

Предметна фотография

Фотография за ДСД

Комуникация с лаборатория

Дигитален ремастеринг

И З Д А Д Е Н И    К Н И Г И

Ръководство по дентална фотография
Тайният живот на зъбите

Д Е Н Т А Л Н А    Ф О Т О Г Р А Ф И Я